Lakáskassza megtakarítás számítása

Megtakarítani szeretnék
Hitelterveim vannak
Gyermekemnek

Gyerek Lakásszámla 30%-os Megtakarítási bónusszal, mellyel megvalósíthatja gyermeke lakásálmait.

Havi megtakarítás alapján számítok
 
Felvehető összeg alapján számítok

Állítsa be a mezők segítségével, hogy mekkora összeget, és mennyi időn keresztül szeretne félretenni, és kikalkuláljuk megtakarítását.

Havi megtakarítás 
Minimális megtakarítási időszak 
Milyen akciókra jogosult?
Akciók megtekintése
 
Kalkuláció hiba

Hiba történt a kalkuláció során, kérem próbálja újra!

Rendben
 
Hiba

A kalkuláció nem végezhető el a megadott paraméterekkel!

Rendben
 
Köszönjük érdeklődését!

Rendben
 
Kalkuláció küldése emailben
Mégsem Elküld
 
Adatkezelési nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.:01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat, honlap: www.fundamenta.hu), mint adatkezelő az online szerződéskötési felületen megadott adataimat (szerződő, kedvezményezett azonosító adatai: vezetéknév, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, igazolványok típusai és számai, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám) a lakás-előtakarékossági szerződés közvetítése és létrehozatala céljából adatfeldolgozó igénybevételével egységes nyilvántartásban kezelje. Az adatkezelés a szerződés kötésének ebben a szakaszában önkéntes hozzájáruláson alapul, ami bármikor visszavonható, és amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozó: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.: 01-09-673867, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat)

Az adatkezelés folyamata:

A jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadását követően a szerződés kitöltésének a megkezdésével az online rendszer a beírt adatokat automatikusan tárolja azok rögzítését követő 30 napig akkor is, ha nem fejeződik be az online kötés folyamata és nem kerülnek elfogadásra a szerződéskötéshez, ajánlat tételhez szükséges feltételek. Az online kötés során megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus üzenetet küld a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., mely tartalmazni fogja a szerződés kitöltésének folytatását lehetővé tévő internetes elérhetőséget a szerződéskötés megkönnyítése céljából. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. a rögzített személyes adatokat megtekintheti és a befejezetlen szerződéskötés iránt érdeklődve a jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadása alapján az érdeklődőket megkeresheti telefonon abból a célból, hogy segítséget nyújtson a szerződés megkötésében.

Kijelentem, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadását megelőzően a jelen adatkezelési nyilatkozatot megismertem, az adatkezelés fentebb írt folyamatát megértettem és elfogadom, személyes adataimat kifejezetten abból a célból adtam meg, hogy engem a fent nevezett szervezetek telefonon, vagy írásban, e-mail formájában üzletkötési szándékkal, az általam kezdeményezett lakás-előtakarékossági szerződés megkötése céljából felkeressenek és engem a lakás-előtakarékosságról és az online kötés folyamatáról tájékoztassanak.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről
   • írásbeli tájékoztatást kérni,
   • a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,
   • tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen,
   • jogomban áll személyes adataim helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni,
   • adathordozhatósághoz való jogommal élni
   • a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni
írásban, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; H-1922 Budapest címre címzett, vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon küldött ilyen tartalmú üzenettel. Tudomásom van arról, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat - amennyiben nem kötök szerződést - időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 30 napig kezelik adatfeldolgozó igénybevétele mellett, azt követően adataim törlésre kerülnek. Tájékozódtam arról, hogy az adataim kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu nyitóoldalon lévő Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok és írásbeli választ is kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu), vagy lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem adom hozzájárulásom a jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltakhoz, akkor lehetőségem van a 06-1-411-8181 számon lakás-előtakarékossági szerződés kötését kezdeményezni vagy ugyanazon számon személyi bankár segítségét kérni.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: compliance@fundamenta.hu

Bezár
 
Adatkezelési nyilatkozat

Ön a szerződési feltételek elfogadásával (szerződési adatellenőrzés gombra kattintással) hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.:01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat, honlap: www.fundamenta.hu) és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.:01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat) együttesen (egységes nyilvántartásban) kezeljék a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan keletkező, közös ügyfél kiszolgálási feladatok elvégzése céljából (betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés).

Bezár
 
Adatkezelési nyilatkozat

Jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.:01-10-43304; telefonszám: 06 1 411 8181; elektronikus elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap: www.fundamenta.hu), mint adatkezelő a jelen honlapon megadott személyes adataimat (név, telefonszám) adatfeldolgozó igénybevételével, egységes nyilvántartásban kezelje.

Adatfeldolgozó: FLK Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; Telefonszám: 06 1 411-8181, további elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap címe: www.fundamenta.hu).

Továbbá adatfeldolgozásra jogosultak a Fundamenta-Lakáskassza Kft. megbízottai, a Fundamenta Személyi Bankárok.

A személyes adatok kezelésének célja, hogy fent nevezett szervezetek és személyek az ehhez hozzájárulást adó személyeket telefonon vagy akár személyesen üzletkötési szándékkal felkeressék és részükre pénzügyi szolgáltatásokat és egyéb üzleti lehetőségeket kínáljanak.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amely azt jelenti, hogy bármely időpontban visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok személyes adataim kezeléséről:
   • írásbeli tájékoztatást kérni,
   • a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,
   • tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen,
   • jogomban áll személyes adataim helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni,
   • adathordozhatósághoz való jogommal élni
   • a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; 1922 Budapest címre címzett, továbbá az adatkezeles@fundamenta.hu e-mail címre vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat elektronikus űrlapon keresztül küldött ilyen tartalmú levéllel.

Tudomásul veszem, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.

Adataim kezeléséről, az adatfeldolgozók személyéről további információkat a www.fundamenta.hu/kapcsolat nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: compliance@fundamenta.hu

Bezár
 
KÉSŐBB FOLYTATOM A KITÖLTÉST
Mégsem Elküld
 

Biztosan befejezi az online kötési folyamatot?

Igen Nem
 

Rendben
 

Kérjük töltse ki az e-mail mezőt!

Rendben
 

Rendben
 

Kedves érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint az Online kötésben rögzített adatait a rögzítést követően 30 napig tároljuk, ezt követően törlésre kerülnek.

Megértését köszönjük!

Rendben